เปิด 6 มาตรการ ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลกระทบ “โควิด-19”

เปิด 6 มาตรการ ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลกระทบ "โควิด-19"

เปิด 6 มาตรการ ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลกระทบ "โควิด-19"

พาส่อง 6 มาตรการช่วยเหลือจาก "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" และ "การไฟฟ้านครหลวง" สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ "โควิด-19" มีทั้งลดค่าไฟฟ้า และใช้ไฟฟรีสำหรับ 5 แอมป์

จากกรณี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้านครหลวง ได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" โดยมีทั้งหมด 6 มาตรการดังต่อไปนี้

1. ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3

 • สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า : ทุกประเภท
 • ระยะเวลา : 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 2563)

2. ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน

 • สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า : ธุรกิจโรงแรม กิจการให้เช่าพักอาศัย
 • ระยะเวลา : 2 เดือน (เม.ย.-พ.ค. 2563)

3. การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

 • สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า : บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
 • ระยะเวลา : ไม่มีกำหนดสิ้นสุด (เริ่ม 31 มี.ค. 2563)

4. ผ่อนพันการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ

 • สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า : กิจการขนาดกลาง-ใหญ่, กิจการเฉพาะอย่าง, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร
 • ระยะเวลา : 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 2563)

5. ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 90 หน่วย

 • สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า : บ้านอยู่อาศัย (มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์)
 • ระยะเวลา : 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 2563)

6. ขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิล

(ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วยขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 หน่วย)

 • สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า : บ้านอยู่อาศัย (มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์)
 • ระยะเวลา : 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 2563)

 

 

ที่มา:  www.thairath.co.th

ติดตาม ข่าวทั่วไทย ได้ที่เว็บไซต์ www.lokhim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *