แอน ทองประสม เขียนข้อความให้กำลังใจ ถึง “แพทย์-พยาบาล”

แอน ทองประสม เขียนข้อความให้กำลังใจ ส่งไปรษณียบัตร ถึง “แพทย์-พยาบาล” แอน ทองประสม เขียนข้อความให้กำลังใจ ส่งไปรษณียบัตร ถึง “แพทย์-พยาบาล” แอน ทองประสม / กำลังใจยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมแพทย์ พยาบาล…